Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC VIỄN THÔNG THANH HOÁ


 

 LÃNH ĐẠO VNPT THANH HOÁ

GIÁM ĐỐC: LÊ NHÂN THỬ

Email: lenhanthu@vnpt.vn

             

PHÓ GIÁM ĐỐC: HOÀNG SỸ THUỲ

Email: hoangsythuy@vnpt.vn

       

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ THỌ SỸ

Email: sylt.tha@vnpt.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN ANH TUẤN

Email: tuanna.tha@vnpt.vn

 

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ: LÊ NHÂN THỬ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN: NGUYỄN XUÂN VĨNH

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN: BÙI THANH QUÝ

     

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

PHÒNG NHÂN SỰ – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Trịnh Vân

Số điện thoại: 0237.3751 456

Email: trinhvan.tha@vnpt.vn

       

PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Vĩnh
Số điện thoại:  0327.3727 666

Email: vinhnx.tha@vnpt.vn

     

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ

Trưởng phòng: Lê Minh Ánh

Số điện thoại: 0237.3718 668  
Email: 
anhlm.tha@vnpt.vn

           

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hiền

Số điện thoại: 0237.3852 199 

Email: hiennm.tha@vnpt.vn

     

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN

26 A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

Số điện thoại: 3727.568

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

26 A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

Số điện thoại: 3961.686

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ

26 A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá

Điện thoại: 3.853.303

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG SẦM SƠN

45 Nguyễn Du - Phường Trường Sơn - Thị xã Sầm Sơn.

Điện thoại: 3.826.919

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐÔNG SƠN

Khối 4 - Thị trấn Rừng Thông - Huyện Đông Sơn.

Điện thoại: 3.985.555

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BỈM SƠN

02 Đinh Công Tráng - Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn.

Điện thoại: 3.766.666

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HÀ TRUNG

Tiểu khu 6 - Thị trấn Hà Trung - Huyện Hà Trung

Điện thoại: 3.836.300

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THẠCH THÀNH

Khu 6 - Thị trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành

Điện thoại: 3.877.999

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĨNH LỘC

Khu 2 - Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.523.999

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HOẰNG HOÁ

Tiểu khu Vinh Sơn - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.643.000

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẬU LỘC

Khu 1 - Thị trấn Hậu Lộc - Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.831234

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGA SƠN

Tiểu khu Hưng Long - Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.872.119

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TĨNH GIA

Tiểu khu 6 - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.971.778

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUẢNG XƯƠNG

Số 01 - Tân Phong - Thị trấn Quảng Xương - Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Điện thoại:  3.671.999

Email:  

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TRIỆU SƠN

Phố Giắt - Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Điện thoại:  8.797.888

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THIỆU HOÁ

Tiểu khu 4 - Thị trấn Vạn Hà - Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.842.777

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG YÊN ĐỊNH

Khu 2 - Thị trấn Quán Lào - Huyện Yên Định, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.513.666

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THỌ XUÂN

Khu 8 - Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.531.000

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THƯỜNG XUÂN

Khu 2 - Thị trấn Thường Xuân - Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Điện thoại: 8.964.333

Email:  

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NÔNG CỐNG

Tiểu khu Minh Tân - Thị trấn Nông Cống - Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

Điện thoại:  3.839.000

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NHƯ THANH

147 - Khu phố 2 - Thị trấn Bên Sung - Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.557.777

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NHƯ XUÂN

Khu phố 2 - Thị trấn Yên Cát - Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.546.555

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CẨM THUỶ

Tổ 2 - Thị trấn Cẩm Thuỷ - Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.524.666

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGỌC LẶC

Phố Lê Lai - Thị trấn Ngọc Lặc - Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

Điện thoại:  3.570.111

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LANG CHÁNH

Phố 3 - Thị trấn Lang Chánh - Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.578.000

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÁ THƯỚC

Phố 4 - Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.880.600

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUAN HOÁ

Khu 1 - Thị trấn Quan Hoá - Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Điện thoại: 3.875.999

Email: 

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUAN SƠN

Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn - Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Điện thoại:  3.590.111

Email:   

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MƯỜNG LÁT

Khu 2 - Thị trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Điện thoại:  8.997.108 

Email: