Gói 3 trong 1: Là gói cước tích hợp trọn gói MegaVNN, Truyền hình IPTV và điện thoại cố định (bao gồm cố định có hữu tuyến và GPhone trả sau). Đối tượng khách hàng được áp dụng gói 3 trong 1: Cá nhân, hộ gia đình.

- Khái niệm Điện thoại cố định trong các gói cước bao gồm cả điện thoại cố định hữu tuyến và điện thoại vô tuyến cố định GPhone trả sau.

- Khi đăng ký gói cước, các dịch vụ có dây phải sử dụng trên cùng 1 đường dây.

Thời gian cam kết tối thiểu tham gia gói cước: Ít nhất là 03 tháng. Trong thời gian cam kết, khách hàng huỷ gói cước (thanh lý, tạm ngưng dịch vụ…) thì vẫn phải thanh toán cước như đã cam kết. Không áp dụng thời gian không tròn tháng,  cụ thể:

+ Thời điểm khách hàng đăng ký gói cước không tròn tháng thì gói cước được bắt đầu áp dụng từ tháng tiếp theo.

+ Khách hàng huỷ gói cước không tròn tháng, gói cước sẽ được huỷ ngay từ đầu tháng đó. Cước tính cho từng dịch vụ sẽ được tính theo quy định hiện hành.

+ Khách hàng chuyển đổi từ gói 3 trong 1 đang sử dụng sang gói 3 trong 1 khác không tròn tháng, hiệu lực chuyển đổi gói cước được áp dụng từ tháng tiếp theo tháng đăng ký.

 - Đối với trường hợp lắp mới: Cước lắp đặt, trang bị thiết bị đầu cuối, cam kết sử dụng theo quy định hiện hành.