GIỚI THIỆU DỊCH VỤ EMAIL OFFLINE

1.   Dịch vụ Mail Offline giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống thư điện tử của mình ngay tại văn phòng với số lượng người sử dụng không hạn chế, giúp bạn tự quản lý, lưu trữ các thông tin điện tử và là phương tiện tuyệt vời dành cho việc trao đổi thông tin nội bộ.

Hòm thư điện tử (email) sẽ được gắn kèm tên doanh nghiệp trong các giao dịch trực tuyến của bạn.

2.   Dịch vụ Mail Offline hoàn toàn tương thích với các hệ thống mạng của doanh nghiệp bạn  kết nối với Internet thông qua đường điện thoại thông thường, các loại hình dịch vụ ADSL, hoặc kênh thuê riêng Leased line.

3.   Mô hình hoạt động:

     Thư từ Internet gửi đến cho khách hàng lưu tại Mail Gateway Server. Tuỳ thuộc theo "lệnh thời gian" của Relay Mail Server qui định, sau khoảng thời gian nhất định (5 phút, 10 phút, 1 giờ, ...), trên cơ sở tìm kiếm đúng Domain name của khách hàng, thư tự động chuyển từ Mail Gateway Server về Relay Mail Server. Relay Mail Server tự động phân thư theo tên hộp thư (Username), các trạm làm việc (Workstation) truy nhập tới Relay Mail Server để nhận thư.

- Thư gửi từ Workstation đi Internet thông qua việc khai báo trong Relay Mail Server. Sau "lệnh thời gian",  thư chuyển được đến Mail Gateway Server và chuyển ngay lập tức tới địa chỉ thư trên Internet.

4. Những lợi ích của dịch vụ Mail Offline

- Số lượng các trạm làm việc cũng như địa chỉ Email hoàn toàn không hạn chế, tuỳ thuộc vào khả năng phát triển cơ sở hạ tầng về mạng máy tính của bạn.

- Có khả năng lưu trữ toàn bộ các bức thư điện tử nếu như bạn có yêu cầu.

- Gửi thư đến các địa chỉ trên Internet với độ an toàn và chính xác cao.

- Các công việc trên đều được máy chủ tự động xử lý: Tự động nhận gửi thư, tự động xoá bỏ kết nối khi đã gửi và nhận hết thư, khi không có truy nhập Internet từ các máy trạm. Tự động thiết lập kết nối khi có yêu cầu kết nối Internet được phát đi từ các máy trạm hoặc đến giờ nhận gửi thư. Do đó, khách hàng có thể kiểm soát được hoạt động tại mạng máy tính của mình và chấm dứt việc kết nối khi không cần thiết.

- Có nhiều gói dịch vụ khác nhau, tuỳ vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn cho mình gói dịch vụ phù hợp nhất.