Trang chủ >> Sản phẩm - Dịch vụ >> Dịch vụ Nội dung >> Hộp thư tự động 8011

 

Mã DV

Số dịch vụ

Tên dịch vụ

Mức cước (Đồng/phút)

01

8011 130

Dự báo thời tiết

- Nội tỉnh: 454

- Liên tỉnh, di động (trừ Vietel): 2.727

- Cố định, di động Vietel: 1.818

02

8011 135

Thông tin thị trường

03

8011 148

Thư viện truyện Thiếu Nhi

04

8011 149

Kinh dị truyện

05

8011 888

Công An

 

 

 

 

06

8011 125

Kết quả xổ số tuần

- Nội tỉnh: 1.364

- Liên tỉnh, di động (trừ Vietel): 2.727

- Cố định, di động Vietel: 1.818

07

8011333

Tra cứu điểm thi

- Nội tỉnh: 4.545

- Liên tỉnh, di động (trừ Vietel): 4.545

- Cố định, di động Vietel: 1.818