Ký kết hợp tác với Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ngày 22/4/2022, VNPT Thanh Hóa đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động cũng như gắn kết bền chặt hơn nữa mối quan hệ giữa VNPT Thanh Hóa và Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

  • Đại hội Cựu chiến binh Viễn thông Thanh Hoá lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
  • Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Công ty Điện lực Thanh Hóa hợp tác với VNPT Thanh Hóa về thu tiền điện qua tài khoản VNPT Money
  • Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản