VNPT Thanh Hóa tiếp tục đồng hành cùng gameshow ÂM VANG XỨ THANH năm thứ 17

Âm vang Xứ Thanh - sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh Trung học Phổ thông trong toàn tỉnh đã trải qua 16 năm phát sóng, một “sức sống” mạnh mẽ và hiếm có của một chương trình ở Đài truyền hình địa phương. Đồng hành cùng chương trình từ những số phát sóng đầu tiên, VNPT Thanh Hóa đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của chương trình, giữ vững được sức hấp dẫn của một gameshow truyền hình.

  • Trung tâm IOC Thanh Hóa: Kiểm chứng tính ĐÚNG - ĐỦ - SỐNG - SẠCH của nguồn cơ sở dữ liệu chuyên ngành
  • Trao gửi yêu thương cùng Em đến trường
  • VNPT Thanh Hóa trao thưởng cho 17 khách hàng may mắn trong chương trình "CHÀO HÈ SANG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG".
  • Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản