VNPT Thanh Hóa chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19

Hàng trăm chiếc ô khổ lớn đã được VNPT chuyển đến các các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây là một trong rất nhiều hoạt động được VNPT Thanh Hóa triển khai nhằm chung tay góp sức cùng chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đẩy lùi đại dịch.

  • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • VNPT đóng góp 400 tỷ vào Quỹ vaccine phòng COVID-19
  • Thank you, VietNam!