VinaPhone chính thức khóa chiều gọi đi đối với các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TTTT và theo hướng dẫn tại Nghị định 49/2017/NĐ, kể từ ngày 15/03/2023, VinaPhone đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quá trình thông báo/hướng dẫn khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao.

  • Kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao VinaPhone với CSDL Quốc Gia về Dân cư
  • Tập đoàn VNPT là Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2022
  • Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới
  • VNPT hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bão NORU