Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với TPTH
Cập nhật lúc: 02:24 PM ngày 15/08/2012
Ngày 9-8-2012, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo thành phố Thanh Hóa (TPTH) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2012.

Tham gia buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo TPTH, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn: 6 tháng đầu năm 2012, TPTH đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,2%. Tuy thấp hơn so với kế hoạch đề ra nhưng đây là cố gắng lớn của thành phố trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của suy giảm kinh tế toàn cầu. Kinh tế công nghiệp, dịch vụ – thương mại, sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển cơ bản duy trì sản xuất. Một số lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị từng bước chuyển biến tiến bộ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Công tác tài nguyên và môi trường được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ và từng bước được xã hội hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,05%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục đi vào chiều sâu. Công tác quốc phòng – an ninh được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, coi trọng. Nhiều phong trào, nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy hiệu quả.

Tuy vậy, sau 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, thành phố cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách đạt thấp; tình trạng nợ đọng thuế, ngân sách vẫn còn. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, bố trí tái định cư cho các dự án còn chậm. Việc rà soát các thủ tục theo bộ thủ tục hành chính của tỉnh chưa đạt yêu cầu. Quản lý Nhà nước ở một số phường, xã chưa chặt chẽ, để xảy ra vi phạm hành chính, tiến độ công việc chậm. Năng lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ có nơi còn thấp. Trật tự xã hội, vấn đề việc làm, thu nhập, đình công, khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra,...

Tham gia ý kiến, lãnh đạo các sở, ngành nhất trí với đánh giá của lãnh đạo thành phố, nhất là việc tự kiểm điểm về những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và phương hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Một số ý kiến đề nghị, thành phố cần tăng tính chủ động trong việc triển khai các kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan. Tuy đã thực hiện một cửa liên thông, nhưng quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ cần đơn giản hóa các thủ tục, tránh tình trạng chồng chéo, mất thời gian.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận: 6 tháng đầu năm 2012, TPTH đã có nhiều cố gắng, nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là các lĩnh vực quản lý quy hoạch, vấn đề thu ngân sách, vấn đề quản lý điều hành. Đây là những vấn đề lớn mà thành phố phải nhanh chóng rà soát lại để tập trung chỉ đạo thật quyết liệt từ nay cho đến hết năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thành phố phải nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của thành phố trong sự phát triển chung của tỉnh, trước mắt là từ nay đến năm 2015 và sau năm 2015. Tuy nhiên, điều quan trọng là từ nhận thức phải biến thành hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực. Hiện tại, thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ, nên phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị mới tháp nhập; tiến hành rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu để điều chỉnh ngang tầm và hướng tới đô thị loại I vào trước năm 2015 để xây dựng quyết tâm phấn đấu trong năm 2012 và những năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, bảo đảm kế hoạch thu năm 2012. Trong đó tập trung làm tốt nhiệm vụ thu thuế, thu các khoản nợ cũ có nguồn gốc từ đất và các nguồn thu khác, quyết tâm thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2012 (kế hoạch thu năm 2012 là 1.000 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm mới thu được 125 tỷ đồng; 6 tháng cuối năm còn 875 tỷ đồng). Đặc biệt, thành phố phải tập trung cao hơn cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quá trình thực hiện phải nghiên cứu cách làm phù hợp, trong đó quan tâm đến các dự án đầu tư bằng ngân sách Nhà nước hoặc có tính chất ngân sách Nhà nước, các dự án khai thác quỹ đất, dự án của các nhà đầu tư liên quan đến sử dụng đất.

Cùng với những vấn đề trên, phải quan tâm hơn đến các vấn đề văn hóa – xã hội bức xúc như nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, quản lý việc dạy thêm học thêm, quản lý đối tượng nghiện, xây dựng nếp sống văn minh đô thị,... Tiếp tục quan tâm nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống, không để bất ngờ xảy ra. UBND thành phố phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành các nhiệm vụ và điều hành chính quyền cấp dưới thông qua việc rà soát tổ chức bộ máy, xây dựng các quy chế, tiêu chí, nội quy, chế tài giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, gắn với xử lý nghiêm các vi phạm, làm cho nội bộ thật sự trong sạch, thực sự là công bộc của nhân dân.

Ngoài những đề xuất kiến nghị của thành phố được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trực tiếp, những nội dung còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp cùng UBND thành phố xây dựng phương án, kế hoạch, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo Thanh Hóa điện tử  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing