VNPT đạt 15 giải thưởng tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020

Là một trong những đơn vị nhận được nhiều giải thưởng nhất tại Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam -VNPT tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong và dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam và hướng đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng quốc tế.

  • Hướng dẫn ứng dụng Sổ liên lạc điện tử VNEDU CONNECT
  • VNPT thử nghiệm VinaPhone 5G đạt tốc độ 2,2Gbps
  • Truyền hình MyTV một tài khoản có thể xem trên nhiều thiết bị
  • MyTV MULTISCREEN - Tính năng đa màn hình hoàn hảo thời truyền hình công nghệ lên ngôi