Báo hỏng dịch vụ trực tuyến
  • Quy trình xử lý báo hỏng dịch vụ trực tuyến
    • Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin và dịch vụ cần báo hỏng
    • Bước 2: Viễn Thông Thanh Hóa kiểm tra xác nhận thông tin
    • Bước 3: Điều nhân viên đi xử lý
  • Báo hỏng dịch vụ trực tuyến
  • Để báo hỏng dịch vụ do Viễn Thông Thanh Hóa cung cấp, Quý khách có thể gọi miễn phí tới số: (0237) 119 hoặc vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây:

- Thông tin người báo hỏng

Tên khách hàng(*): 
Số điện thoại liên hệ(*):   

- Dịch vụ cần báo hỏng

Dịch vụ(*):
Số điện thoại/Account cần báo hỏng(*): 

- Thông tin khác

 
Mã xác thực