Trang chủ >> Sản phẩm - Dịch vụ >> Dịch vụ Nội dung >> Sổ liên lạc điện tử

1. Giới thiệu sổ liên lạc điện tử

- Sổ liên lạc điện tử vnEdu là hình thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua phần mềm quản lý giáo dục Việt Nam vnEdu.

- Cho phép phụ huynh học sinh nhận được các thông tin từ nhà trường về các vấn đề liên quan đến tình hình học tập, rèn luyện của học sinh theo định kỳ; các thông báo, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn,…

2. Hình thức cung cấp

- Nhận thông tin qua tin nhắn SMS, Email: Khi đăng ký, PHHS cung cấp số điện thoại di động, Email để nhận thông tin.

- Truy cập thông tin trên website: http://solienlac.vnedu.vn; Khi đăng ký, mỗi PHHS sẽ được cấp 1 tài khoản, mật khẩu đăng nhập.

- Tra cứu thông tin trên truyền hình MyTV.

3. Cách thức đăng ký dịch vụ

- Bước 1: PHHS liên hệ với nhà trường hoặc các điểm giao dịch Viễn thông Thanh Hóa  để đăng ký sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử (Theo mẫu phiếu đăng ký dịch vụ)

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của Phụ huynh có con em học tại các trường đã ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ vnEdu với Viễn thông Thanh Hóa.

- Bước 2: PHHS thanh toán phí dịch vụ theo gói cước đăng ký.

- Bước 3: Khởi tạo, cung cấp dịch vụ

* Trường hợp PHHS đăng ký nhận thông tin qua điện thoại di động, email:

Nhà trường cập nhật thông tin trên phiếu đăng ký (số điện thoại, địa chỉ email,…) vào hệ thống vnEdu để cung cấp sổ liên lạc điện tử cho PHHS.

* Trường hợp PHHS đăng ký tra cứu thông tin qua website:

Hệ thống sẽ cấp tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu:

+ Tên tài khoản: Số điện thoại di động hoặc địa chỉ email mà PHHS đăng ký.

+ Mật khẩu: Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo mật khẩu vào máy di động hoặc địa chỉ email mà PHHS đăng ký.