Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm trực tuyến VNPT-BHXH cung cấp cho khách hàng phần mềm kê khai BHXH của VNPT đã được tích hợp với hệ thống kê khai trực tuyến của BHXH, trả Kết quả BHXH (2 lần/tháng), nôp báo cáo BHXH trực tuyến.