Đăng ký dịch vụ trực tuyến
 • Quy trình đăng ký dịch vụ trực tuyến
  • Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin yêu cầu dịch vụ
  • Bước 2: Kiểm tra xác nhận thông tin và tư vấn
  • Bước 3: Khảo sát lắp đặt, cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Đăng ký dịch vụ
 • Để đăng ký dịch vụ do Viễn Thông Thanh Hóa cung cấp quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu sau.
  Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong thời gian gần nhất

- Thông tin người đăng ký

Tên khách hàng(*): 
Số điện thoại liên hệ(*):  
Email:

- Đăng ký sử dụng dịch vụ

Dịch vụ(*):
Địa chỉ lắp đặt(*): 
Tại Huyện/Thị xã/TP(*):

- Thông tin khác

 
Mã xác thực