Trang chủ >> Sản phẩm - Dịch vụ >> Dịch vụ điện thoại >> BẢNG GIÁ CƯỚC MỚI DỊCH VỤ 1900

 BẢNG GIÁ CƯỚC MỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN, GIẢI TRÍ, THƯƠNG MẠI 1900

 

I.        Đối tượng áp dụng: áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đầu số 1900 trên toàn quốc.

II.      Thời gian áp dụng: Từ ngày01/01/2018

III.     Chính sách giá cước:

1.   Cước cài đặt

-          Cước cài đặt cho 1 sốđích đầu tiên là 1.800.000 đồng; cho mỗi sốđích tiếp theo là 200.000 đồng nhưng tổng số tiền không vượt quá 3.000.000 đồng.

-          Nếu khách hàng sử dụng Server (hoặc tổng đài), cước cài đặt là 2.000.000 đồng (chưa VAT 10%) cho 1 lần.

2.   Cước hàng tháng

2.1. Cước liên lạc

 

Mã truy cập (Dải số)

Thoại

(đồng/phút – chưa VAT)

Thoại

(đồng/phút – có VAT)

1

190010xx (trừ 19001010, 19001011, 19001020)

1900110x

190012xx

190015xx

190018xx

190054xxxx

Từ 1900571200 đến 1900571234

Từ 1900571245 đến 1900571272 (trừ 1900571257)

Từ 1900571291 đến 1900571299

Từ 1900571500 đến 1900571511

Từ 1900571519 đến 1900571554  (trừ 1900571537)

Từ 1900571582 đến 1900571598

909

1.000

2

1900115x, 1900116x, 1900117x, 1900118x, 1900119x (trừ 19001154, 19001164, 19001174, 19001184)

190017xx

190055xxxx

Từ 1900599800 đến 1900599849 (trừ 1900599818, 1900599840)

Từ 1900599858 đến 1900599868

Từ 1900599889 đến 1900599898

Từ 1900599918 đến 1900599956 (trừ 1900599929, 1900499951)

Từ 1900599967 đến 1900599978

Từ 1900599982 đến 1900599990

1.363

 

 

 

 

 

 

1.500

3

19001010, 19001011

1900111x

190019xx (trừ 1900190x, 19001922, 19001945, 19001946, 19001947, 19001979)

190056xxxx

190058xxxx

1.818

2.000

4

19001020

1900112x

Từ 1900571235 đến 1900571244

1900571257

Từ 1900571273 đến 1900571290

Từ 1900571512 đến 1900571518

1900571537

Từ 1900571555 đến 1900571581

1900571599

19005757xx

2.727

3.000

5

1900113x

3.636

4.000

6

1900114x

1900599818

1900599840

Từ 1900599850 đến 1900599857

Từ 1900599869 đến 1900599888

1900599899

Từ 1900599900 đến 1900599917

1900599929

1900499951

Từ 1900599957 đến 1900599966

Từ 1900599979 đến 1900599981

Từ 1900599991 đến 1900599999

4.545

 

 

 

 

5.000

7

19001154

5.454

6.000

8

19001164

7.272

8.000

9

19001174

9.090

10.000

10

19001184

10.909

12.000

 

Lưu ý: Phương thức tính cước 01 phút + 01 phút và không biệt theo giờ hoặc ngày.

2.2. Cước duy trì đầu số

2.1.2. Đối với đầu số dạng 8 số (190010xx, 190011xx, 190012xx, 190015xx, 190017xx, 190018xx, 190019xx)

-          Khách hàng lựa chọn một trong hai hình thức sau:

         Phương án 1: Đóng cước duy trì đầu số: 1.000.000 đồng/đầu số/tháng (chưa VAT) và áp dụng Quy định hạn mức doanh thu tối thiểu là 5.000.000 đồng/tháng với các dải 190012xx, 190015xx, 190017xx, 190018xx và 10.000.000 đồng với các dải 190010xx, 190011xx, 190019xx cụ thểtại mục 4.1 và 4.2 dưới đây.

         Phương án 2: Đóng cước duy trì đầu số: 3.000.000 đồng/đầu số/tháng (chưa VAT) và áp dụng Quy định hạn mức doanh thu tối thiểu là 500.000 đồng/tháng cụ thể tại mục 4.3 dưới đây.

 

2.2.2. Đối với các đầu số dạng 10 số của các dải (190054xxxx, 190055xxxx, 190056xxxx, 190057xxxx, 190058xxxx, 190059xxxx)

-          Cước duy trì đầu số: 545.455 đồng/đầu số/tháng (chưa VAT)

Lưu ý:Các đầu số có cước gọi  5.000 đồng/phút chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng để tư vấn, kinh doanh dịch vụ nội dung.

2.2.3. Chính sách ưu đãi thanh toán trước

         Thanh toán trước 6 tháng: giảm 5%

         Thanh toán trước1 năm: giảm 10%

         Thanh toán trướctừ 2 năm trở lên: giảm 15%