Tái cơ cấu VNPT sẽ được quyết trong năm 2012
Cập nhật lúc: 09:25 AM ngày 01/09/2012
Bộ TT&TT vừa ra chỉ thị đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng như di động, cố định, Internet băng rộng... phải có ít nhất 3 doanh nghiệp mạnh. Điều này sẽ tác động mạnh đến Đề án tái cơ cấu của VNPT tới đây.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Sơn vừa ra Chỉ thị về việc triển khai quyết định của Thủ tướng trong Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Theo đó, đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng như di động, cố định đường dài trong nước và quốc tế, Internet băng rộng... phải thực hiện đúng yêu cầu của Quy hoạch Viễn thông quốc gia đảm bảo phải có ít nhất 3 doanh nghiệp mạnh tham gia hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh. Bên cạnh đó cũng tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông, dẫn đến cạnh tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp.

Chỉ thị này cũng khẳng định phải đảm bảo an ninh kinh tế trong hoạt động viễn thông, Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối trong một số doanh nghiệp có hạ tầng mạng và dịch vụ công ích có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Bên cạnh đó sẽ cổ phần hóa và thoái vốn đối với các hoạt động thông tin truyền thông mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối và các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường theo các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với hoạt động đặc thù của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu VNPT phải xây dựng đề án tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trọng năm 2012. Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC sẽ phải xây dựng đề án tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2012.

ICTnews  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing