Từ ngày 1/1/2013 Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lúc: 10:22 AM ngày 23/11/2012
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost).

Đồng thời đổi tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Theo đó, từ 1/1/2013, đại diện chủ sở hữu nhà nước của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ là Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Về cơ cấu quản lý, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên với vốn điều lệ là 8.122 tỷ đồng.

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam từ ngày 1/1/2013

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ kinh doanh một số ngành, nghề chính gồm: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng; Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo trong, ngoài nước; Đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông; Tư vấn đào tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính…

Tại thời điểm chuyển giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: 63 Bưu điện tại các tỉnh, thành phố; công ty Phát hành báo chí Trung ương; Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện (thành lập mới); Công ty Vận chuyển đường trục (thành lập mới); Công ty Datapost (thành lập mới) cùng một số công ty con, liên doanh - liên kết khác.

Các đơn vị thành viên khác được thành lập theo chiến lược phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và quy định của pháp luật.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước như chi trả bảo hiểm xã hội, các dịch vụ về chuyển phát,… đến người dân phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả của mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tham gia vào các chương trình thông tin và truyền thông của Nhà nước về nông thôn để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Các đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có con dấu, tài khoản, được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Thu Huế biên tập  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing