VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân ký kết hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
Cập nhật lúc: 08:45 AM ngày 07/12/2021
Ngày 2/12/2021, tại UBND huyện Như Xuân đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác Chuyển đổi số giữa UBND huyện và VNPT Thanh Hóa. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến mới về chất trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa UBND huyện và VNPT Thanh Hóa từ đẩy mạnh ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 sang hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa cùng các đồng chí là Lãnh đạo, Trưởng các phòng ban chức năng hai đơn vị.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân phát biểu kết luận tại Lễ ký kết

Giai đoạn 2016 - 2020, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân phối hợp, triển khai nhiều hoạt động trong việc đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng mạng VT-CNTT đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử tại huyện Như Xuân. VNPT Thanh Hóa đã hỗ trợ nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Như Xuân.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - PGĐ VNPT Thanh Hóa phát biểu tại Lễ ký kết

Lễ ký kết hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 giữa VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, mang tính chiều sâu giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2020 đã ký kết trước đó

Trong giai đoạn hiện nay, Chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu của tất cả các ngành, đơn vị, địa phương. Không nằm ngoài xu thế đó, trên tinh thần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình hợp tác giai đoạn trước, trong giai đoạn 2021 - 2025, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân hợp tác về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện Như Xuân và VNPT Thanh Hóa sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác về các nội dung cơ bản, bao gồm: (1) Hợp tác trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn; phát triển ứng dụng trên thiết bị di động để người dân tương tác với chính quyền; (2) Hợp tác phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu số, nền tảng số, nguồn lực số); (3) Hợp tác xây dựng Chính quyền số; (4) Hợp tác triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số; (5) Hợp tác phát triển xã hội số trên nền tảng công dân số; (6) Hợp tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin; (7) Hợp tác triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích tại địa phương.

   Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing