Đảng bộ VNPT Thanh Hoá đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên trong khối doanh nghiệp
Cập nhật lúc: 05:56 PM ngày 21/05/2022
Tại Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc VNPT Thanh Hóa Nguyễn Anh Tuấn đã tham luận đề xuất một số giải pháp, đồng thời có sự liên hệ trực tiếp từ công tác xây dựng Đảng tại VNPT Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đảng bộ VNPT Thanh Hoá có 23 chi bộ trực thuộc, với 401 đảng viên (381 chính thức, 20 dự bị). Trong giai đoạn 2019-2022, đảng bộ kết nạp được 58 đảng viên, cử 105 quần chúng tham dự các lớp nhận thứ về Đảng.

Đảng bộ VNPT Thanh Hóa được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền; các đoàn thể Công đoàn, Đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh được công nhận trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19, 2 năm vừa qua công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc VNPT Thanh Hóa

Để thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong Khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa đề xuất với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh một số nội dung sau:

Trước hết, Đảng ủy Khối cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nữ, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân để tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp phải nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp. Ngoài ra, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, làm việc với chủ doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia các hoạt động đoàn thể để khẳng định mình.

Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng nhằm nhận thức đúng đắn, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng, không chú trọng chất lượng. Cấp ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hằng năm, cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng; xác định phát triển đảng viên là công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng hằng tháng, hằng quý, hằng năm, chứ không phải trong nhiệm kỳ, không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, các tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng.

Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng. Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội CCB…nhằm thu hút đoàn viên tham gia hoạt động. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, tạo nguồn để kết nạp đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường mối liên kết giữa các Doanh nghiệp trong Khối, thông qua các hình thức như: Phát động các doanh nghiệp trong khối tích cực ủng hộ việc sử dụng chéo dịch vụ của nhau; thường xuyên tổ chức giao lưu, tham quan học tập giữa các doanh nghiệp.

Theo Báo Thanh Hóa  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing