Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025
Cập nhật lúc: 09:04 AM ngày 25/09/2023
Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 70%; tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%.