Hoằng Hóa nỗ lực thực hiện chuyển đổi số
Cập nhật lúc: 03:07 PM ngày 15/02/2023
Xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt quá trình phát triển, việc xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo lộ trình từng năm sẽ tạo tiền đề lan tỏa CĐS toàn diện trên toàn địa bàn, bởi vậy huyện Hoằng Hóa đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chung tay thực hiện nhiệm vụ CĐS.

Để triển khai có hiệu quả hoạt động CĐS trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/HU, ngày 3-3-2022 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 16-5-2022 về kế hoạch CĐS cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, trong đó xây dựng lộ trình hoàn thành CĐS cấp xã đến từng xã, thị trấn.

Đến nay, huyện Hoằng Hóa đã có 37/37 xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo CĐS, thành lập 243 tổ công nghệ số cộng đồng với 719 thành viên. Trên cơ sở Bộ chỉ số đánh giá CĐS, các xã chú trọng đầu tư hạ tầng số, đảm bảo cung cấp hệ thống mạng cáp quang, mạng 3G/4G phủ sóng đến 100% các thôn, khu phố. Nâng cấp và duy trì hiệu quả phòng họp trực tuyến từ huyện đến xã gồm 39 điểm cầu (trong đó có 2 điểm cầu ở trụ sở UBND huyện và 37/37 điểm cầu tại xã, thị trấn); hệ thống hội nghị trực tuyến đảm bảo kết nối liên thông từ huyện đến tỉnh, sở, ban, ngành, đến điểm cầu Trung ương và từ huyện đến cấp xã.

Phối hợp với Viễn thông Hoằng Hóa rà soát, hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện CĐS trong năm 2022 tại 11 xã, thị trấn thực hiện CĐS trong năm 2022 như tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng để thanh toán các dịch vụ thiết yếu; phối hợp với Viễn thông Hoằng Hóa, Điện lực Hoằng Hóa hướng dẫn và cài đặt sử dụng ví điện tử VNPT PAY cho cán bộ, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng và Nhân dân trong huyện; phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện huyện, Viễn thông Hoằng Hóa hướng dẫn cho xã Hoằng Thái thực hiện các nội dung tiêu chí xã nổi trội về CĐS và mô hình thôn thông minh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoằng Thái - đơn vị thực hiện các nội dung tiêu chí xã nổi trội về CĐS của huyện Hoằng Hóa.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp với VNPT Thanh Hóa, Bưu điện huyện hỗ trợ 45 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa, sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn; hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện; triển khai ứng dụng thuế điện tử cá nhân trên thiết bị di động (eTax Mobile), khuyến khích đẩy mạnh việc nộp thuế điện tử đối với đơn vị nộp thuế trên địa bàn; hóa đơn điện tử đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Triển khai các phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh như: Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân mở tài khoản thanh toán điện tử để thanh toán các dịch vụ thiết yếu; cài đặt và sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử; tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ mục tiêu CĐS quốc gia.

Xác định được tầm quan trọng và mục đích của hoạt động CĐS, đối với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa xây dựng ứng dụng App HoangHoaS trên điện thoại di động. Đây là một kênh tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ chính quyền các cấp giao tiếp, tương tác và tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân về mọi lĩnh lực.

Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình “Camera Nhân dân với an ninh trật tự” trên địa bàn huyện, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng và người dân kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Với mục tiêu đẩy mạnh CĐS nhằm đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của huyện; tạo nền tảng để thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh... huyện Hoằng Hóa xác định phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển xã hội số nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị.

Theo kế hoạch CĐS cấp xã giai đoạn 2022-2025, huyện Hoằng Hóa phấn đấu có từ 10 xã trở lên hoàn thành CĐS trong năm 2023. Để đạt được mục tiêu này huyện đang tích cực huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp viễn thông và người dân.

Việc hoàn thành CĐS tại các xã, thị trấn trong năm 2022 là tiền đề quan trọng để huyện Hoằng Hóa tiếp tục triển khai sâu rộng các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn trong thời gian tiếp theo, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân.

Theo Báo Thanh Hóa

   Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing