Chuyển đổi ý thức trước khi chuyển đổi số
Cập nhật lúc: 09:02 AM ngày 07/12/2021
Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không thể không làm. Nhưng không vì thế mà làm một cách hình thức. Trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua chúng ta có những mặt đạt được nhưng cũng còn nhiều việc chưa được.

Hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Ngày 23-9-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Bộ Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số. Tiếp đó, ngày 10-11-2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của tỉnh vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Đến năm 2025 có 6 huyện, thị xã, thành phố và 300 xã, phường, thị trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa và 100% huyện, thị, thành phố và 80% xã, phường, thị trấn vào năm 2030.

Thuận lợi lớn của Thanh Hóa là đã xây dựng được hệ thống văn bản tạo cơ sở để huy động các nguồn lực cho chuyển đổi số. Tuy nhiên vấn đề rất quan trọng đóng vai trò quyết định vẫn phải là ý thức vào cuộc của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cũng như sự tham gia của người dân đối với chuyển đổi số.

Mỗi cơ quan và người dân phải thấy rõ lợi ích chuyển đổi số đem lại để hành động thực chất, chứ không hô hào chung chung. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng trên thì chuyển nhưng dưới lại không chịu động.

Theo bảng xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 10-2021, tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 15 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn có thể cải thiện được vị trí xếp hạng, nhất là tạo ra những tiện ích và giá trị thật sự từ việc chuyển đổi số đối với kinh tế và đời sống xã hội, bởi chúng ta có tiềm năng. Nhưng để biến tiềm năng trở thành nguồn lực thực sự cần luôn biết “hâm nóng” quyết tâm, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm chuyển đổi số đến tất cả cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh.

Định hướng nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người. Nếu người đứng đầu quan tâm thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Và theo Thủ tướng, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số thì mới đem lại hiệu quả.

Lợi ích của chuyển đổi số là rất rõ ràng, nhưng để chuyển đổi số trở thành việc làm thường trực và thực chất trong ý thức của từng người, từng cơ quan một, thì trước khi chuyển đổi số phải thực hiện chuyển đổi suy nghĩ đã.

Theo Báo Thanh Hóa  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing