Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trên lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
Cập nhật lúc: 08:33 AM ngày 27/12/2017
Viễn thông Thanh Hóa (VNPT) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh, để kinh doanh và phục vụ yêu cầu thông tin liên lạc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương và nhân dân...

Với hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông rộng lớn, hiện đại, trong đó có tới 70% giá trị tài sản nằm ở ngoài trụ sở, nhà trạm; phân bố rộng khắp trên tất cả các địa phương trong tỉnh, vì vậy công tác đảm bảo an toàn hạ tầng cơ sở và an ninh thông tin luôn được VNPT Thanh Hóa quan tâm đặt lên hàng đầu..


 

Các lực lượng chức năng bắt, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Danh Dũng, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) lợi dụng mạng internet để đăng tải, phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước (tháng 12-2016).

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực thông tin viễn thông, ngày 24-4-2013, Công an tỉnh và VNPT Thanh Hóa đã ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, đảm bảo an toàn hạ tầng cơ sở và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, CNTT và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào 5 nội dung phối hợp trong đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, thiết bị, phương tiện viễn thông - CNTT, phòng chống cháy nổ, phát hiện xử lý các sự cố kỹ thuật, đảm bảo an ninh thông tin, bí mật Nhà nước, thông tin của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ viễn thông; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm nhập mạng lưới, sử dụng thiết bị gây nhiễu; các hành vi trộm cắp cước viễn thông, CNTT, các hoạt động kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông, CNTT và truyền thông; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sử dụng, lợi dụng các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông để vi phạm pháp luật, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, điều tra xử lý kịp thời các hành vi trộm cắp, lợi dụng, tham ô, tham nhũng, cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản Nhà nước; phối hợp trong kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý, khai thác, vận hành thiết bị, bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, CNTT, truyền thông ở các đơn vị cơ sở.

 

Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp đã được ký kết, lãnh đạo 2 ngành công an và VNPT đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phối hợp liên ngành. Đồng thời, định kỳ tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp nhằm trao đổi thông tin và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực viễn thông và CNTT, góp phần đảm bảo ổn định về ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, VNPT đã thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hàng năm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ và duy trì hoạt động của lực lượng bảo vệ chuyên trách.

 

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh và các hoạt động có liên quan đến đảm bảo ANTT, an toàn cơ quan, VNPT đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm về viễn thông, CNTT, không để kẻ địch, tội phạm lợi dụng mạng viễn thông - CNTT để hoạt động phá hoại. Đặc biệt VNPT Thanh Hóa và Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin về tình hình ANTT, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trong lĩnh vực viễn thông - CNTT cũng như trong việc xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ bí mật, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

 

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của 2 ngành, nên sau hơn 4 năm triển khai Chương trình phối hợp, đã phát hiện và nhân rộng nhiều nhân tố làm nòng cốt thúc đẩy phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân, viên chức trong công tác đảm bảo ANTT. Từ đó từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động phòng ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Thời gian gần đây VNPT đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, phát hiện các đối tượng đã sử dụng mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội như: Facebook, youtobe, zalo, blog... để tuyên truyền, bôi nhọ, làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trong thời gian tới lãnh đạo hai đơn vị sẽ tập trung vào công tác xây dựng phong trào bảo vệ an toàn mạng lưới gắn kết với phong trào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, CNTT và truyền thông; tăng cường trách nhiệm giữa viễn thông và công an cấp huyện trong tuần tra, bảo vệ, đấu tranh ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội... đảm bảo tốt an ninh thông tin trong yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo quốc phòng - an ninh hiện nay.

 

Theo Báo Thanh Hóa  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing