Tổ chức thành công Đại hội điểm - Đại hội Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025
Cập nhật lúc: 10:44 AM ngày 25/07/2022
Ngày 23/7/2022, Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây cũng là Đại hội đầu tiên của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh  nghiệp tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lê Văn Vinh - UV Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, về phía Đảng ủy Viễn thông Thanh Hóa, có đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - UV Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn.

Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Nhìn chung, Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 với sự biến động về tổ chức, nhân sự. Trong suốt nhiệm kỳ qua, dù ở mô hình cũ hay mô hình mới sau sát nhập, Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn và các đảng viên trong Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp uỷ đảng cấp trên; bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các địa phương thuộc 2 huyện Thiệu Hoá và Đông Sơn đảm bảo thông tin liên lạc, thúc đẩy phát triển chính quyền điện từ, chính quyền số; đảm bảo an ninh quốc phòng; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ, được đại diện Đảng ủy cấp trên đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa nhận xét tập thể Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn đã đoàn kết, có tính Đảng rất cao, đây cũng chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục đưa Chi bộ phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới. Để Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy đề nghị mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với đó mỗi đảng viên cần thấm nhuần các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chủ động nâng cao tư duy lý luận và xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, giúp đỡ các đồng chí trong Chi bộ cùng trưởng thành.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025; nhân sự cụ thể của chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 không thay đổi so với nhiệm kỳ trước; cụ thể, đồng chí Vương Hữu Tuấn - Trưởng địa bàn, Giám đốc TTVT Thiệu Hóa - Đông Sơn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Giám đốc PBH Thiệu Hóa - Đông Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ VNPT Thiệu Hóa - Đông Sơn (cầm hoa) ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Vinh - UV Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh  nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội

Kết thúc đại hội, đồng chí Lê Văn Vinh - UV Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh  nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Khối cơ quan và Doanh  nghiệp tỉnh Thanh Hóa và của Đảng ủy Viễn thông Thanh Hóa.

VNPT Thanh Hóa

   Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing