Tư vấn Sản phẩm - Dịch vụ
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ 3G
Để có thể sử dụng dịch vụ 3G của Vinaphone, điện thoại của khách hàng cần phải sử dụng được băng tần 3G - UMTS(2100Mhz). Sau đây là một số hướng dẫn thiết lập cho máy điện thoại thông dụng đăng nhập mạng 3G của Vinaphone.

1. ALO-1280:

- Là bộ hòa mạng 3G của Vinaphone bao gồm 01 điện thoại Huawei U1280 và 01 SIMCard 3G đi kèm với giá bán (đã bao gồm thuế) là 1.699.000 đồng. Khách hàng kích hoạt thuê bao trả trước được tặng  cước lên tới 1.260.000 đồng, nếu kích hoạt thuê bao trả sau được tặng cước lên tới 1.701.000 đồng.

- Để cài đặt sử dụng 3G cho máy, chọn Setting (Cài đặt) > Network (Mạng):

+ Mode (Chế độ): chọn chế độ “Dual Mode” hoặc “UMTS”

+ Select network (Chọn mạng):chọn chế độ“Automatic” (tự động) hoặc “Manual” (Thủ công).

2. Nokia:

- Cách cài đặt: Chọn Menu > Ctrl. Panel (Công cụ) > Setting (Cài đặt)> Phone (Điện thoại)> Network (Chọn mạng) > chọn chế độ Dual mode (Chế độ song song 3G/2G) hoặc UMTS (chỉ 3G)

- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G: 5320, 5630, 5700, 5730, 5800, 6110, 6120, 6121, 6124 , 6210, 6220, 6290, 6630, 6650, 6680, 6700, 6710, 6720, 6730 , 6760, E51, E52, E55, E60, E61, E61i , E63, E65, E66, E70, E71, E72, E75, E90, N73, N76, N77, N78, N79, N80, N81, N82, N85, N86, N90, N91, N92, N93, N93i , N95 , N96, N97, X6, …

3. Samsung:

- Cách cài đặt:

Từ màn hình chính chọn [Start] > [All Program] > Setting (Cài đặt)> Phone (Điện thoại)> All Call (Cuộc gọi):

+ Band Selection (Băng tần): chọn UMTS

+ Network (Mạng) > Network selection (Chọn mạng): chọn automatically (tự động) hoặc manually (thủ công) để dò mạng.

- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G:

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Mobile: B7330, B7610 OmniaPRO, B7620 Giorgio Arman, C6620, C6625, i200, i600, i617 BlackJack II, i620, i640, i637 Jack, i780, I8000 Omnia II, i900 Omnia, i907 Epix, …

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Symbian: i450, i550, i520, i560, i7110, i8510, i8910, L870, G810, Z600, …

+ Dòng phổ thông: A897, B5310, B2700, C5130, C5510, i7410, J165, J200, J400, J630, J750, J800, G400, G800, F330, F400, F480, F480i, F490, F500, F520, F700, L170, L700, L760, L770, M7500, M6710, M7600, M8800, M8910, M8920, P910, P960, S3650W, S5510, S5500, S5600, S6700, S7220, S7350, S7550, S7330, S8000 Jet, S8300, T469, T559, T659, T749, W880, U700, U800, U900, V820L, Z170, Z230, Z240, Z370, Z400, Z500, Z510, Z560, Z720, ZV60, Z150, Z630, …

4. Motorola:

- Cách cài đặt   :

Chọn Menu > Setting (Cài đặt) > Wireless controls (Điều khiển không dây)> Mobile Networks (Mạng di động) > chọn chế độ Dual mode hoặc UMTS

- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G:

+ Dòng phổ thông: A830, A835, C975, C980, E1000, E1060, E1070, E1120, E770, KRZR K3, PEBL VU20, RAZR maxx V6, RAZR2 V9x , RAZR2 V9, ROKR ZN50, V1000, V1100, V1050, V3x, V975, V980, W7 Active Edition, ...

+ Dòng sử dụng hệ điều hành (Symbian, Windows Mobile , Android): A920, A925, A1000, A1010, A3100, DEXT MB220, MILESTONE , Q 9h , RIZR Z8, RIZR Z10

5. Sony Ericsson:

- Cách cài đặt   :

+ Dòng phổ thông: Chọn Menu > Setting (Cài đặt)> thẻ Connectivity (Kết nối)> Mobile Network (Mạng di động) > GSM/3G Network (Mạng GSM/3G)> chọn GSM and 3G

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Mobile: Nhấn phím > chọn  > Network rồi tiến hành cài đặt như bình thường.

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Android: Chọn Setting (Cài đặt) > Wireless controls (Điều khiển không dây)> Mobile networks (Mạng di động)

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Symbian: Chọn Tool (Công cụ)> Control Panel > Connections (kết nối)> Mobile Networks (Mạng di động):

++ Để dò mạng vào thẻ Search (Tìm kiếm): chọn automatic (tự động) hoặc Manual (thủ công).

++ Để chọn kiểu mạng vào thẻ Preferred list: chọn Filter Networks > chọn 3G hoặc Both

- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G:

+ Dòng phổ thông: Aino, C510, C702, C901, C902, C903, C905, J105 Naite , K530, K600, K608, K610, K618, K630, K660, K770, K800, K810, K850, G502, G705, XPERIA Pureness , T650, T700, T707, T715, Yari, Z610, Z750, Z770, Z780, Z800, V600, V630, V640, V800, W508, W660, W705, W715, W760, W595, W595s, W850, W880, W890, W900, W902, W910, W980, W995, …

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Mobile: XPERIA X1, XPERIA X2,

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Android: XPERIA X10

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Symbian: Kurara, M600, G700, G900, P1, P990, Satio, W950, W960, …

6. HTC:

- Cách cài đặt: Chọn Setting (Cài đặt)> Wireless controls(Điều khiển không dây) > Mobile networks(Mạng di động)

- Danh mục điện thoại di động có hỗ trợ 3G:

+ Dòng sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Mobile: HTC HD2, HTC Pure , HTC Snap , HTC Touch2, HTC Touch Pro2, HTC Touch Diamond2, HTC Touch HD, HTC Touch 3G, HTC TyTN II, HTC Touch Cruise, X7510, 740, P3600, P3600i, P6500, S630, S730

+ Dòng sử dụng hệ điều hànhAndroid: HTC Hero, HTC Magic, HTC Tattoo, HTC Dream

7. Iphone3G:

- Cách cài đặt: Trong mục Settings (Cài đặt), chọn General > Network và chọn enable 3G. Nếu kết nối 3G thành công, sẽ có biểu tượng  ở góc trên của màn hình.

8. BlackBerry:

- Cách cài đặt   : Chọn Option (Tùy chọn) > Mobile Network (Mạng di động)>

+    Network Mode (Chế độ mạng): Chọn chế độ “3G&2G”

+    Network Selection Mode (Chế độ chọn mạng): chọn “Automatic”

* Lưu ý: Để giúp khách hàng sử dụng hiệu quả các dịch vụ 3G và giữ liên lạc thông suốt trong quá trình di chuyển:

- Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng mạng Vinaphone 3G hoặc chưa đăng ký sử dụng dịch vụ 3G thì không nên cài đặt máy ở chế độ chọn mạng 3G (không chọn chế độ “Dual Mode” hoặc “UMTS”). Nên đặt chế độ chọn mạng “GSM”, khi di chuyển máy di động sẽ không gặp các hiện tượng tự động đăng nhập mạng 3G ngoài ý muốn.

- Đối với các khách hàng đã đăng ký sử dụng mạng 3G thì nên cài đặt máy di động ở chế độ chọn mạng linh hoạt “Dual Mode”. Ở chế độ này, khi di chuyển ra khỏi vùng phủ sóng 3G máy di động sẽ tự động chuyển sang chọn mạng 2G (và ngược lại), do đó liên lạc sẽ được thông suốt.