Bộ mẫu Hợp đồng và Điều khoản giao dịch chung
Cập nhật lúc: 09:52 AM ngày 05/09/2017

- HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ SAU:  Download Tại đây

PHỤ LỤC MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (KÈM THEO HỢP ĐỒNG CCDV): Download tại đây

- HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC: Download tại đây

- ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC: Download tại đây

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN)Download tại đây

- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC): Download tại đây

- PHỤ LỤC: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ DU ĐỘNG TRẢ TRƯỚC (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC): Download tại đây

 - ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Áp dụng đối với mẫu hợp đồng sử dụng DVVT trả sau ký trước ngày 11/8/2017): Download tại đây.

   Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing