Công bố quyết định thành lập 19 Cụm, Khối thi đua năm 2015
Cập nhật lúc: 09:43 AM ngày 04/06/2015
Ngày 2-6, UBND tỉnh đã có quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tổ chức thành lập các cụm thi đua của tỉnh năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập 19 cụm, khối thi đua năm 2015 và bổ nhiệm Trưởng, Phó các Cụm, Khối phụ trách Cụm và phân công Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phụ trách thi đua cụ thể năm 2015.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và có cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng cho các đơn vị, địa phương tham gia các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua và phân công cán bộ, chuyên viên trong Ban theo dõi phong trào thi đua ở các Cụm, giúp thành viên Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh chỉ đạo điều hành các Cụm thi đua trong tỉnh. Các Cụm, Khối thi đua có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức phát động phong trào thi đua; Xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua; Cụm, Khối thi đua theo dõi đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm và cả năm; tổng hợp bảng tự chấm điểm phục vụ cho công tác tổng kết năm, xét và đề nghị khen thưởng cho những đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc; bầu chọn trưởng, phó Cụm, Khối thi đua cho năm tiếp theo. 

Theo Báo Thanh Hóa điện tử  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing