Hội thảo khoa học “Ươm mầm sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ, thúc đẩy tôn vinh tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”
Cập nhật lúc: 10:39 AM ngày 13/11/2021
Sáng 9-11, Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Thanh Hoá phối hợp với Viện Nông nghiệp Thanh Hoá đã tổ chức hội thảo khoa học “Ươm mầm sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), thúc đẩy tôn vinh tri thức KH&CN tiêu biểu”.

 

Sau gần 3 năm hoạt động Viện Nông nghiệp Thanh Hoá đã từng bước đổi mới để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong đó, đã tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, đầu mối nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tạo môi trường thu hút lực lượng lao động có trình độ KHCN tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN vào nông nghiệp…

Tuy nhiên, trong tình hình mới hiện nay hoạt động KH&CN của Viện Nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu KH&CN còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra. Nhất là còn thiếu bộ phận chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực.

Tham luận tại hội thảo các ý kiến đã tập trung vào một số nội dung chính về tầm quan trọng của những người làm công tác khoa học cũng như các đề tài KH&CN để thúc đẩy ươm mầm sáng tạo trong hoạt động của Viện Nông nghiệp trong thời gian tới. Việc lựa chọn xét tặng, tôn vinh, biểu dương kịp thời đối với các nhà khoa học của Viện có kết quả trong phong trào thi đua sáng tạo KH&CN hàng năm…

Các ý kiến thảo luận cũng đề xuất một số nội dung như trong thời gian tới Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Viện Nông nghiệp Thanh Hoá thực hiện các chương trình nghiên cứu KH&CN của tỉnh; đồng thời tham mưu cho tỉnh có thêm cơ chế, chính sách tạo điều kiện, chế độ cho đội ngũ tri thức, nhà khoa học của tỉnh nghiên cứu, sáng tạo; tiếp tục có những giải pháp để thu hút lực lượng trẻ tham gia nghiên cứu KHCN.

Theo Báo Thanh Hóa  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing